foto1 foto2 foto3 foto4 foto5

Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Bygg termografi

Inom fastigheter så ser vi var det finns köldbryggor, otätheter runt fönster och dörrar samt var det saknas isolering, det som vid nyproduktion kan kallas för slarv eller byggfusk.

För att kunna utföra detta krävs en IR kamera för att fotografera objekten och det är inte bara att trycka av utan att vid varje fototillfälle som är ett unikt foto måste termografören tolka bilden samt göra justering av vissa parametrar ute i fält, viss korrigering kan göras i datorn men det är ute på fältet som man gör första bedömningen och kan ta ytterligare bilder.

Med en värmekamera kan vi bland annat detektera följande inom byggnaden

Problem med fönster och dörrinfattningar

 • Radiatorproblem (vatten)
 • Vattenläckage
 • Ventilation och luftkonditioneringsproblem
 • Köldbrygga
 • El termografi

Termografering av el-centraler/automatikskåp och övrig el-utrustning som t.ex. motorer är ett hjälpmedel för att se eventuella akuta eller kommande fel, båda dessa typer kan innebära stora kostnader i form av produktionsstopp och reparationskostnader och som i värsta fall även kan vara orsak till brand om det inte åtgärdas i tid.

För att kunna utföra detta krävs en IR kamera för att fotografera objekten och det är inte bara att trycka av utan att vid varje fototillfälle som är ett unikt foto måste termografören tolka bilden samt göra justering av vissa parametrar ute i fält, viss korrigering kan göras i datorn men det är ute på fältet som man gör första bedömningen och kan ta ytterligare bilder.

Med en värmekamera kan vi bland annat detektera följande

 • Överbelastning i elsystemet
 • Ojämn fasbelastning
 • Dålig anslutning
 • Krypströmmar
 • Varmgång
 • Lagerproblem på axlar, pumpar och motorer

Vill du beställa eller har några frågor om termografering, kontakta oss: